Podmínky spolupráce s agenturou

V případě objednávky provedené méně než 2 dny před konáním akce účtujeme 20% navýšení ceny.
V případě zrušení akce méně než 24 hod dopředu účtujeme 100% STORNO poplatek.     
V případě zrušení akce méně než 48 hod dopředu účtujeme 50% STORNO poplatek.     
Před akcí připravujeme předběžný rozpočet a po skončení akce fakturujeme dle vyúčtování schváleného
ze strany klienta.     
Agentura a klient si dopředu stanovují a odsouhlasují tyto podmínky spolupráce:     
Po 24:00 hod žádáme zajištění dopravy pro hostesky, případně účtujeme cenu za taxi.
Alespoň týden před akcí požadujeme podrobnosti o akci pro dostatečnou přípravu personálu.     
Žádáme o zaškolení hostesek, případně zaškolení koordinátora několik dní před samotnou akcí.     
Při časově náročných akcích nad 6 hod žádáme o střídání dívek a zajištětní pauzy na občerstvení.     
Před akcí žádáme o upřesnění, zda mají hostesky k dispozici zázemí a občerstvení.     
Při větším počtu dívek navrhujeme obsadit i pozici náhradnice (pro střídání a náhle vzniklé komplikace)
V případě, že si oblečení zajišťuje klient, žádáme o zajištění odpovídajícího oblečení v rámci pracovních podmínek a pozice.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek agentura nemůže zaručit 100% přípravu hostesek na akci. 

© 2023 STRIKEAPOSE, s.r.o
Designed by LATAUPE